شما اینجا هستید >   درباره ما
معرفی مرکز تحقیقات مدل های سرطان

 امکانات و آزمایشگاهای مرکز و مهمترین خدمات قابل ارایه در مرکز تحقیقات مدل های سرطان

1-    آزمایشگاه کشت سلولهای سرطانی

2-    آزمایشگاه مولکولار بیولوژی و ژنتیک

3-    اتاق عمل تحقیقات جراحی روی حیوانات آزمایشگاهی کوچک و بزرک

4-    امکان مطالعات پیش بالینی داروهای ضد سرطان

5-    امکانات بررسی های گرمایش و میدانهای مغناطیسی با استفاده از نانو پارتیکلها در درمان و تشخیص زود هنگام سرطان (با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه رهیافت و گروه تصویر برداری مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

6-     امکانات آزمون بیوپلیمرها و پلیمرهای مصنوعی در دارورسانی  و مهندسی بافت (با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

7-    امکانات تحقیق و پیشگیری از سرطانهای موروثی با استفاده از تکنیک PGD/IVF یا تشخیص پیش از لانه گزینی جنین پس از لقاح مصنوعی زوجین دارای موتاسیونهای سرطان زا نظیر BRCA1/2 (با کمک مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر و مرکز کوثر در حال راه اندازی است)

8-    مشاوره در امر طراحی و اجرای تحقیقات تجربی سلولی و حیوانی مربوط به سرطان

9-    امکان ارایه  مشاوره در ایجاد مدلهای آماری و ریاضی سرطانها

 

  شرایط قبول دانشجو جهت گذراندن پایان نامه در مرکز


 شرایط همکاری در طرحهای تحقیقاتی مشترک با مراکز دیگر


 کارگاهای آموزشی